Kvalitetstänk


Tillgången till Byggmästers blockverkstad medför en ökad grad av prefabricering. Denna prefabricering medför att byggtiden fram till tätt hus, ett uttryck för att huset är tätt mot nederbörd, kortas och att kvalitetten på den levererade produkten hålls på en mycket hög nivå.

Intill blockverkstaden har vi lagringsutrymmen som medför att vi kan anpassa montaget till väderförhållanden och dessutom använda lagerutrymmerna för att tillverka stora serier.

BLOCKVERKSTAD11

BLOCKVERKSTAD3

BLOCKVERKSTAD7

BLOCKVERKSTAD15

BLOCKVERKSTAD16

BLOCKVERKSTADBM